👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 2

Skapad 2021-01-20 14:37 i Rappestad skola Linköping
Grundskola 2 Svenska
Du kommer att få träna på att skriva olika sorters texter. Du skriver enskilt och tillsammans med andra. Du får lära dig hur du bygger upp en text, förbättrar och utveckla den.

Innehåll

Skriva 

Mål att uppnå i åk 3 

Du ska:

 • kunna skriva berättande texter med röd tråd utifrån vår skrivplan med tydlig början, handling och slut.

 • kunna skriva en beskrivande text.
 • kunna skriva meningar med punkt, små och stora bokstäver på rätt ställe.
 • kunna skriva med tydlig handstil så att andra kan läsa.
 • kunna stava ofta förekommande ord som du använder i dina texter.
 • kunna förbättra och bearbeta din text.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att:

 • träna på att bygga upp en berättelse utifrån vår skrivplan med början, handling och slut.
 • träna på att en beskrivande text om något du själv upplevt.
 • träna på hur man skriver meningar med punkt och stor bokstav.
 • träna på att förbättra och bearbeta din text.

 

Bedömning: 

Se matris Bedömningsstöd svenska skriva åk 1-3 (se nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Bedömningsstöd svenska, skriva åk. 1-3

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling.
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.