👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi, sve 1

Skapad 2021-01-20 14:49 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur olika grupper av människor pratar olika och vilka sorts attityder som kan finnas till det.

Innehåll

 

Arbetsgång

Innehållet i arbetsområdet kommer främst bestå av föreläsningar om de olika "lekterna" (se Classroom). Anledning till detta är att de flesta läroböcker är ganska bristfälliga och inte tar upp tillräckligt med information om dessa. Efter det handlar det mest om att träna på att använda begreppen och diskutera hur ens språkbruk kan påverka en, vilket vi gör som förberedelse inför provet. 

Preliminär tidsram 

Länk till läsårsplaneringen som uppdateras kontinuerligt. Examinationen är just nu planerad någon gång v. 5. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E