👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsningsbok

Skapad 2021-01-20 15:06 i Kungsgårdens skola Sandviken
Högläsningsbok
Grundskola 2 – 0 Svenska
Sunnanäng av Astrid Lindgren

Innehåll

Högläsningsbok 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer) 

Vi kommer att: 

 • lyssna på en bok som läraren läser högt, ca 15 minuter om dagen. 
 • besvara frågor från texten. 
 • dokumentera det vi har hört, antingen genom text eller bild.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att: 

 • urskilja språkliga strukturer. 
 • använda olika språkstrategier för att förstå och tolka en text. 
 • skriva läsligt.
 • använda språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt och frågetecken. 
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1