👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden år 2

Skapad 2021-01-20 14:59 i Torsångs skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med Urtiden, från jorden blev till fram till förmänniskan Lucy.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med perioden Urtiden. Detta gör vi genom att skapa en egen tidslinje med bilder och texter. Vi studerar utvecklingen från jordens skapelse fram till de första människorna dyker upp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

- lära, utforska och arbeta både enskilt och tillsammans med andra

-  förstå utvecklingen och det som hände under perioden

- tolka och avläsa en tidslinje

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå hur jorden förändrats under denna tidsperiod t. ex land, hav och djur och vad som har påverkat förändringarna
 
Detta visar du genom att:

- skriva och rita om de olika perioderna under urtiden
- delta och vara aktiv vid diskussioner och samtal

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
- läsa och se filmer om tiden från att jorden blev till fram till de första människorna dyker upp
- rita och skriva om de olika perioderna
- återberätta och redogöra för ditt arbete

- arbeta konkret i bild bl. a med lera och vattenfärg samt klippa silhuetter

Vi kommer att :

- arbeta i helklass samt i mindre grupper

- forska på egen hand

- tillsammans att skapa en tidslinje över denna period.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3