👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bläckfiskarna röd - matematik - klockan

Skapad 2021-01-20 15:14 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En planering om klockan för 5 åringar på förskolan.
Förskola
Vi kommer arbeta med våra 5 åringar. Vi kommer fokusera på hel och halvtimme.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Tid är en aspekt som barnen på förskolan börjar intressera sig för - "när går jag hem?" "vilken tid börjar jag imorgon?"
Barnen ser klockan och klockan är en aktiv del i vår verksamhet. Barnen studerar klockan själva och tillsammans med oss. De vägleder varandra och försöker tillsammans konstruera för att hitta tiden och dess möjligheter.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - se målen nedan. 

Mål - Göra barnen medvetna om vad klockan är och att dem får syn på klockans funktion. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- använder klockan och tidsaspekter i sitt samtal om vardagen.
- Jämför tiden och lägger märke till rutiner sammankopplat med klockan.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

- vi kommer utgå från en pedagogisk klocka - där vi ställer in hel och halvtimme. Det kommer från början vara sammankopplat med ett klockslag som är bekant för dem exempelvis hemgång, start på dagen, lunch, vila o.s.v.
- Vi kommer skapa ett klockschema som symboliserar dagens olika moment.
- Vi kommer spela klockspel - memory. Det står ett klockslag på ena bilden och är en bild på klockan på det andra.
-  kunskapsstjärnan.

Förutsättningar - 
Samling , 13 barn, språkrummet, skelettgruppen ålder 4-5 år, förskollärare ansvarar för samlingen, arbetet kommer fortgå från januari till maj. en samling är ca 30 minuter.

Dokumentation - 
Vi kommer dokumentera med Ipad, barnen kommer få fota olika viktiga moment för barnen och sammankoppla med tid.

Förberedelser
Skapa ett klockmemory.
 Ta fram tomma klockor som barnen kan fylla i.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18