👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bläckfiskarna röd - matematik- antal, tallinje, statistik och tärning

Skapad 2021-01-20 15:26 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Bemöta matematik utifrån barnens intressen och nuläge.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Att tillsammans se och upptäcka siffran och dess funktion har blivit aktuellt i gruppen. Dem ser siffror i vardagen och poängterar siffrans utseende och innebörd. Många barn visar vilja för spel vilket även det innebär en förståelse för symbolen och antal. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Mål - göra barnen medvetna om tallinjen och siffornas innebörd och funktion i olika situationer. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- räknar och benämner siffror.
- känner igen siffror 0-9. 
- upptäcker tallinjen. 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi har skrivit siffror på västarna - så i samband med utflykt kommer vi ställa oss i tallinjen till att börja med sedan kanske arbetet med västarna går att utveckla vidare - udda och jämna? Även på utflykterna kommer vi koppla siffran till antal osv. 
vi ska utforska varje siffra för sig - genom veckans siffra - skapa, måla och konstruera med en siffra. Vi utgår från barnens ålder siffran 4 och jobbar efter intresse. Vi tänker arbeta med siffrorna 1-6 sedan kommer vi introducera tärningen och använda spel i vår undervisning. 
Statistik - i samlingen arbetar vi med statistik genom att vi tittar vilka barn som är här och hemma. Vi gör stapeldiagram för olika saker och som stärker förståelsen för vad en statisk är. 

Förutsättningar - 4 åringar, i grupptid måndagar 1,5 timme, samling och utflykt tisdagar, arbetet kommer pågå under vårterminen.

Dokumentation - Vi dokumenterar de processer som barnen erbjuds matematik samt upptäcker matematik på egen hand.

Förberedelser; 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18