👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomkemi del 1

Skapad 2021-01-20 15:53 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du ska få lära dig om ämnens uppbyggnad och dess egenskaper.

Innehåll

KEMI - atomen del 1

Atom-jon - bindningar - ämnens egenskaper - periodiska systemet - metaller

 

Innehåll

 • Atom - jon, kemisk bindning

 • Periodiska systemet, olika ämnen och dess egenskaper

 • Undersökningar

 • kemiska reaktioner

 • vad händer med ämnen i olika miljöer

 

Studiematerial

Kemibok s340-355, 316-317, 323-331, 123-137, 23-29

Arbetsuppgifter, papper och digitalt

Filmer

 

Ordlista

 

atom

jon

elektron

proton

neutron

salt

molekyl

kemisk förening

attrahera

repellera

positiv

negativ

neutral

kärna

grundämne

laddad

oladdad

elektronskal

valenselektron

jonförening

kemisk bindning

metallbindning

molekylbindning

polär

opolär

reaktion

kemisk energi

oxidation

förbränning

 

 

Joner

nitrat NO3-

sulfat SO42-

klorid Cl-

fosfat PO43-

järn Fe2+/3+

koppar Cu+/Cu2+

zink Zn2+

aluminium Al3+

natrium Na+

kalcium Ca2+

ammoniumjon NH4+

karbonat CO32-

     

 

Bedömning

 • lektionsarbete; diskussioner, resonemang, praktiskt arbete

 • skriftligt; förhör, rapporter
 

Veckoplanering

 

9A

Vecka

Tisdag - lab

Onsdag

Torsdag - lab

Övrigt

2

Atom-jon

minilaborationer

Periodiska systemet

Struktur, funktion och användning.

Atom-jon

minilaborationer

 

3

Uppföljning minilabbar
Jon-metall

Kemiska bindningar

Betydelse-egenskaper

Uppföljning minilabbar
Jon-metall

 

4

Undersökning med rapport

Sammanfattning övningar

Undersökning med rapport

 

5

Start atomfysik

Förhör

Start atomfysik

 Innehållsbeskrivning för betygsstegen

Du ska kunna för E:

 • om atomens uppbyggnad; molekyler, joner

 • om ämnens släktskap och hur det sorteras i periodiska systemet

 • beskriva enklare kemiska reaktioner

 

Du ska kunna för C:

 • avläsa periodiska systemet för att kunna jämföra olika ämnen

 • om olika ämnens egenskaper och dess betydelse för människan, naturen och miljön

 • använda det kemiska symbolspråket i kemiska reaktioner

 

Du ska kunna för A:

 • använda det kemiska symbolspråket för att beskriva kemiska händelser

 • jämföra olika ämnen och förklara likheter och skillnader hos deras egenskaper

 • förklara varför vissa ämnen passar bättre att använda än andra i kemiska sammanhangKunskapskrav

Innehåll

E

C

A

Jag kan förklara hur en reaktion går till genom att visa det genom ord eller det kemiska symbolspråket.

Jag kan förklara kemiska händelser i vår omgivning.

T.ex. Hur salter bildas, hur rost uppkommer,

Jag kan förklara en händelse eller situation genom att ge exempel och använda ord och begrepp som tillhör området.Jag kan utförligt förklara en händelse eller situation och koppla det till andra händelser genom använda ord och begrepp som tillhör området.

Jag kan utförligt och fördjupande förklara en händelse eller situation och koppla det till liknande andra händelser genom använda ord och begrepp som tillhör området.

Ämnens spridning och hur de påverkar människan och naturen.

T.ex. tungmetallers påverkan på levande organismer, rost (oxidering), övergödning (näringssalter), 

Jag kan på ett enklare sätt resonera kring kemiska reaktioner och de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet. Jag kan på ett fördjupande sätt resonera kring kemiska reaktioner och de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet.

Jag kan på ett fördjupande och jämförande sätt resonera kring kemiska reaktioner och de hänger ihop med levande organismer, i marken, luften och vattnet.

Kemikalier i vardagen och samhället

T.ex. salter, lösningsmedel, rengöring, 

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och ge exempel på hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och förklara hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.

Jag kan förklara hur vi använder olika kemikalier och förklara och jämföra hur det hänger ihop med andra kemiska händelser.

Följderna av människans användande av naturresurser.

Ex gruvdrift, jordbruk, dricksvatten, bevattning

Jag kan ge ett exempel på hur människan använder jordens resurser och beskriva hur det påverkar miljön samt ge ett exempel på en åtgärd som bidrar till hållbar utveckling. 

Jag kan ge flera exempel på hur människan använder jordens resurser och förklara hur det påverkar miljön samt ge ett exempel på en åtgärd som bidrar till hållbar utveckling och visar på fördelar och begränsning (nackdel) med den.

Jag kan ge flera exempel på hur människan använder jordens resurser och utförligt beskriva och förklara hur det påverkar miljön samt ge exempel ur olika perspektiv åtgärder som bidrar till hållbar utveckling och visar på fördelar och begränsningar (nackdelar) med den. 

Naturvetenskapliga upptäckter.

Ex Atomens uppbyggnad, konstgödsel, metaller, syror/baser

Jag kan ge ett exempel på en naturvetenskaplig upptäckt och beskriva kortfattat hur det har påverkat människans levnadsvillkor.

Jag kan ge flera exempel på naturvetenskapliga upptäckter och förklara hur de har påverkat människans levnadsvillkor.

Jag kan ge flera exempel på naturvetenskapliga upptäckter och förklara i flera steg hur de har påverkat människans levnadsvillkor.

 

Innehåll - undersökningar

E

C

A

5) Systematiska undersökningar

Genomförande och frågeställningar

Vad vill jag veta och hur gör jag för att ta reda på det?


- undersökning av vatten

- metaller i olika miljöer

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och göra en instruktion på hur man kan genomföra en undersökning.

6) Systematiska undersökningar

Jag gör undersökningarna metodiskt och säkert.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert och ordentligt sätt och få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt och metodiskt sätt samt få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt, metodiskt och effektivt sätt samt få ett resultat.

7) Systematiska undersökningar

Jag kan förstå resultatet jag fått och koppla ihop det med den teori som finns för undersökningen /labben.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till teorin som hör till området.

8) Systematiska undersökningar

Jag reflekterar över hur resultatet verkligen kan stämma och hur jag kan förbättra undersökningen så att jag får ett mer pålitligt resultat.

Jag kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra utvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Jag kan föra välutvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och kopplar det till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras ger förslag på nya frågeställningar att undersöka. 

9) Systematiska undersökningar

Jag skriver min rapport tydligt där alla steg finns med så att en annan person förstår den.

Jag kan skriva en rapport med resultat och slutsats.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med ett tydligt resultat och slutsats t.ex. genom att använda tabeller och diagram.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med rubriker och med ett tydligt resultat och utvecklad slutsats t.ex. genom att använda tabeller, diagram och bilder.