👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP – Fotosyntes, cellandning & Ekologi år 7

Skapad 2021-01-20 18:11 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Biologi
planering i biologi

Innehåll

LPP – Fotosyntes, cellandning & Ekologi år 7

 

Förmågor:

·       Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör fotosyntes, cellandning, ekologi

·       Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

·       använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva fotosyntes, cellandning och ekologiska samband

Mål:

·       Kunna beskriva de begrepp som ingår i arbetsområdet fotosyntes, cellandning och ekologi och känna till några personer som verkat inom arbetsområdet.

·       Granska och värdera information, diskutera och ta ställning i frågor som rör fotosyntes, cellandning och ekologi

·       Använda biologins begrepp, teorier och förklaringsmodeller för att beskriva olika samband

·       Att kunna använda sina kunskaper till att dra slutsatser och förklara saker som man tidigare inte sett exempel på.

 

Efter kursen ska du:

·       veta vad ekologi är

·       kunna ge exempel på ekosystem

·       veta hur det naturliga urvalet balanserar antalet växter och djur

·       kunna förklara vad naturligt urval är

·       kunna beskriva fotosyntesen och veta var den sker

·       veta vad ordet fotosyntes betyder

·       veta vad klorofyll och kloroplaster är

·       veta att glukos och druvsocker är samma sak

·       veta vad klyvöppningar är och dess funktion

·       veta att glukos är både mat och byggmaterial för en växt

·       veta att socker, stärkelse och cellulosa kallas för kolhydrater

·       veta hur stärkelse och cellulosa är uppbyggt

·       veta att växterna också kan omvandla glukos till proteiner, fett och vitaminer

·       veta vad växterna behöver förutom glukos för att tillverka proteiner och vitaminer

·       veta vad gödsel är och vad det innehåller

·       kunna beskriva hur cellandningen går till och varför celler utför den

·       veta att cellandning och förbränning är samma sak

·       veta att den kemiska energin i glukos omvandlas till värme- och rörelseenergi

·       beskriva och förklara Van Helmont´s försök

·       kunna kolets kretslopp med olika tidsförlopp (3 st räcker)

·       veta vad en kolförening är

·       Veta vad biotiska och abiotiska faktorer är

·       Veta vad population och växt- och djursamhälle är

·       Kunna förklara skillnaden mellan biotop och habitat

·       Veta vad som menas med ekosystemens dynamik

·       Veta varför omväxlande och artrika ekosystem har många olika ekologiska nischer

·       Kunna skillnaden mellan opportunisten och specialisten samt ge något exempel

·       veta varför vi inte kan leva utan växterna

·       veta varför ny solenergi hela tiden måste tillföras

·       kunna beskriva hur ämnen går runt i ett kretslopp

·       veta vilka nedbrytare det finns i naturen samt vilken viktig uppgift det har

·       kunna ge exempel på en producent och olika konsumenter i en näringskedja

·       kunna förklara vad en trofinivå är

·       veta vad näringskedjor och näringsväv är

·       veta hur energi förloras för varje steg i en näringskedja/näringsväv och hur energiförlusten kan minskas

·       kunna förklara vad ett ekosystemets bärförmåga är

·       kunna förklara hur fettlösliga miljögifter anrikas i en näringskedja


Några begrepp som ingår i kursen:

Fotosyntes, glukos, klorofyll, klyvöppningar, kolhydrat, stärkelse, cellulosa, protein, vitamin, cellandning, förbränning, kemisk energi, värmeenergi, rörelseenergi, kolförening, kretslopp, mineralämne, gödsel, ekologi, ekosystem, organism, evolution, kretslopp, fotosyntes, cellandning, biotisk, abiotisk, population, samhälle, biotop, habitat, nisch, opportunist, specialist, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, trofinivå, ekosystemets bärförmåga, anpassning till miljön, symbios, bräckt vatten, anrikning, fettlösligt,

Arbetssätt: Föreläsningar, eget arbete, uppgifter och diskussioner.

Litteratur: Spektrum Biologi S.44-51 + s.156-165

Bedömning: Prov Tisdag 2/2

Uppgifter

  • Biologiprov Fotosyntes, cellandning och ekosystem

  • Biologiprov Fotosyntes, cellandning och ekosystem

  • Biologiprov Fotosyntes, cellandning och ekosystem