👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fablernas värld

Skapad 2021-01-20 18:15 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Svenska
Påhittade texter kallas berättande texter, exempelvis sagor, äventyrsberättelser, fantasy, science fiction eller fabler. Under några veckor framåt kommer vi att lära oss mer om vad en fabel är och hur man skriver en fabel.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll

Syfte: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretiserade mål:

Du ska:

 • kunna återberätta en fabel
 • veta hur en fabel är uppbyggd
 • kunna skriva korta dialoger
 • kunna använda olika tidsord ex. det var en gång, när, till sist, slutligen, efter en stund, nästan direkt, först, sen, till en början
 • planera och skriva en fabel
 • ge en kamrat respons på dennes text och få kamratrespons på din enskilda text

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under v. 3 - 10 kommer vi att fördjupa oss i berättarfamiljen, narrativa texter. Under hela denna period kommer vi både se, lyssna och läsa många olika fabler. Det kommer att vara fabler från hela världen. Vi kommer också öva oss på att återberätta fabler, för att sedan jobba vidare med att skriva egna texter både gemensamt, i par och enskilt. 

V. 3 läsa och samtala om fabler, gemensamt samt i par. Arbeta med ordspråk.

V. 4 lära dig hur en fabel är uppbyggd, struktur. Samla ord från fabler till personer/figurer, miljö, händelser.  sensmoral och talesätt. Skriva en fabel tillsammans i klassen

V. 5 - 6 öva på att skriva dialog; använda talstreck, kommatecken och kolon. Paruppgifter där man övar att beskriva, använda tidsord och verb i preteritum.

V. 7 genomgång av skrivmall, planera och skriva en fabel i par. 

V. 9 ge och få kamratrespons, förbättra och färdigställ paruppgiften.

V. 10 planera och skriva en egen fabel, enskild uppgift. Ge och få kamratrespons samt förbättra din egen text.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner när vi arbetar tillsammans och genom:

 • våra gemensamma textsamtal,
 • dina läsuppgfiter,
 • dina enskilda- och paruppgifter,
 • ditt återberättande,
 • din skrivprocess,
 • din egen fabel
 • din kamratrespons

Se kunskapskraven i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska, 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala om texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Skriva olika slags texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Bearbeta text
Ge och ta kamratrespons på texter.
 • Sv  E 6
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11