Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2021-01-20 20:34 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
I den här planeringen kommer vi att beskriva hur vi på avdelning Tellus arbetar med några av skogens djur.

Innehåll

Vart är vi?

Under hela hösten har vi arbetat med några av skogens djur. Vi ser att intresset finns kvar så vi kommer att fortsätta arbeta med det. Främst så har vi sjungit sånger om djuren och därtill använt stödtecken. Vi har en sångpåse med djuren vi sjunger om. Barnen tar gärna ner påsen och använder den själv eller tillsammans med kompisar. Det har varit snigel, björn, ekorre hare och uggla. Barnen börjar nu visa intresse för andra djur, däribland älg. Vi har introducerat sånger om älgen och tittat på bilder. Barnen har börjat att undersöka och jämför ex hur många ben en ekorre och älg har.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få fortsätta att undersöka och upptäcka vilka djur som finns i skogen.

Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer:

* skapande

* dans/rörelse

* NGL (greenscreen, Google croome, söka fakta)

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: