👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature and History: Elisabethan, Enlightment, Romantic and Victorian vt 2021

Skapad 2021-01-20 21:11 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
The purpose of the assignment is to learn about how ideas, stories and concepts of the past that affect us today. How did the people affect the stories and vice versa?

Innehåll

We are using the following chapters from Digilär to start with.

 

The Elisabethan Era https://xn--digilr-fua.se/inlog

The Enlightment https://xn--digilr-fua.se/inlog

The Romantic Period https://xn--digilr-fua.se/inlog

The Victorian Period https://xn--digilr-fua.se/inlog

Presentation in class: Old English and Medival Literature https://prezi.com/gxbt09kdqarv/?token=6047a9ceb4a16ef9868ad9ff4c308fa1f045b23e0a24f17090684c0ec71dd4b6

 

Timeline Litteraturhistoria.pptx

v.3 Thursday Beowulf and the Canterbury tales

v.4 

v.5 Deadline for sharing the extract

v.6

v.7 Examination part 1 Presentation

v.9 Examination part 2 seminar

 

Presentation in groups 5-10 min

 • Sheet of facts - one page
  Literary periods and the historical events as a background/foundation. Societal changes and conditions that had an impact.
  Authors of most famous works
 • Select ONE short story or an extract to be used in the discussion to come.
 • SOURCES! Remember to add to your list of references from day one.

 

Discussion seminar based on the extracts you selected. 

 

 

 

Uppgifter

 • Sheet of facts

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -

Matriser

Eng
Engelska 6

Betyg F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Visar förståelse
redogör för diskuterar kommenterar drar slutsatser
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Söka information och värderar källor
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Val av texter
Relevanta texter
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven formulerar sig
Variera språket Strukturerar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Syfte, mottagare och situation
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Deadline
Eleven håller inte deadline.
Eleven håller deadline.
Eleven håller deadline.
Eleven håller deadline.