👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matematik Kap 4-Algebra

Skapad 2021-01-20 21:47 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Algebra är inte enbart en metod att lära sig utan den är väldigt användbar som metod för problemlösning.

Innehåll

Mål

Du ska kunna följande begrepp:

  • Algebraiskt uttryck, variabel, mönster, differens, förenkling, parentes, potens, bas, exponent, ekvation, balansmetoden, obekant tal, vänster led och höger led.

Arbetsbeskrivning

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com

Bedömning

  • ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

   ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

   ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

   Diskussioner i klassen
   Prov på kapitlet

   Se separat matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9