👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLöJD, textil åk 3 - 3TXVT21

Skapad 2021-01-20 22:00 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
‘Fågel, Fisk eller Mittemellan’

Innehåll

Terminsplanering Slöjd 3TX VT21

Under denna termin ingår följande arbetsområden; Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker samt Slöjden i samhället.   

Du kommer att arbeta med att formge och framställa några olika föremål i teknikerna; tvinning, broderi och handsömnad i olika material med hjälp av lämpliga redskap.

 

V 2   Tvinna ett bokmärke

V 3-23   Tema: ‘Fågel, Fisk eller Mittemellan’  -  Egen formgivning. Teknik: Broderi - fria sömmar och grundläggande stygn;

förstygn, efterstygn och stjälksöm. Produkt: Kudde.

V 9         Sportlov

V 13       Påsklov

V 14-23   Handsömnad: Mjukt djur i tema ‘Fågel, Fisk eller Mittemellan’Teknik: kastsöm. Teori och Slöjdrapport.

 

Slöjden syftar till att utveckla din förmåga att;

formge och framställa föremål i olika material och hantverkstekniker,

hantera material, verktyg och redskap. 

pröva hur material och teknik kan kombineras med hänsyn till form och funktion. 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

använda slöjdspecifika ord och begrepp.

tolka slöjdföremåls uttryck.

 


Centralt innehåll Sl 1-3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Textila material och deras egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel broderi med några grundläggande sömmar samt enkel handsömnad och garnteknik.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

Arbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens och redskapens möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen.

 

Slöjden i samhället

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några materials ursprung, till exempel bomull och dess användningsområden.

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.