👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa och skriva

Skapad 2021-01-20 22:09 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundsärskola 3 – 5
Under vårtermin kommer vi att satsa på läsning (olika teman), skriva och använda modersmålet i olika sammanhang. Högläsning, tal till skrift och praktiska övningar är prioriterade under denna perioden.

Innehåll

 

 

Innehåll

Undervisningen ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt öka sitt ordförråd och kommunikationsförmåga.

 

Konkreta mål:

 

Kunna känna igen bokstäver och bokstavsljud

 

Kunna känna igen ordbilder och ord

Kunna läsa och skriva ord, kort meningar.

Kunna återberätta vad texten handlar om.

 

Kunna delta i samtal tillsammans med andra

 

Arbetssätt:

 

Väcka intresset för bokstäver och ord i elevernas omgivning

 

Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer

 

Arbeta med ordbilder på många olika tillfällen och koppla ihop dem med deras vardagliga situationer

 

Läsa böcker  med hjälp av ord, tecken och bilder

 

Skriva enkla ord och meningar efter deras förmåga