Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresan-Matematik i förskoleklass

Skapad 2021-01-21 00:31 i T1-skolorna Linköping
Grundskola F
Följ med oss på en upptäcktsresa i matematikens värld tillsammans med filurerna. Upptäcktsresan är ett grundläggande läromedel som täcker upp alla viktiga delar inom matematik för förskoleklass. Materialet är uppdelat i elva kapitel. Till varje kapitel finns utskriftsmaterial samt en film som kan användas som introduktion. I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. Men berätta inte det för någon, bara Matilda vet. Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik.

Innehåll

Det som vi hinner med fram till skolavslutningen är. 

1. Likheter och skillnader

Introduktion:

 • Vad är matematik?
 • Vi möter Matilda och filurerna
 • Grundläggande begrepp för att jämföra:
 • Lika – olika
 • Största – minst
 • Vi sorterar föremål på olika sätt, t ex färg, storlek, form.

2. Vi jobbar med lägges ord. Att vi lär oss använda olika begrepp som beskriver läge. Vi använder begrepp som:

 • Under
 • Över
 • Bredvid
 • Framför
 • Bakom
 • Vänster
 • Höger
 • Mellan

 

3. Vi lär oss att jämföra antal utan att använda siffror.

 • Lika många
 • Räkna antal med streck

 

4. Vi lär oss talen 0 till 3.

 • Räkna antal upp till 3
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal

 

5. Vi försätter med talen 4 till 6.

 • Räkna antal upp till 6
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Måla rätt antal
 • Ordningstal upp till 6

 

6. Vi lär oss talen 7 till 10, samt repeterar de tal som vi lärt oss tidigare.

 • Räkna antal upp till 10
 • Skriva siffror
 • Göra grupper
 • Rita rätt antal
 • Introduktion till tiokompisar

 

7. Vi lär oss känna igen och beskriva tvådimensionella former.

 • Cirkel
 • Triangel
 • Rektangel
 • Kvadrat

8A. Vi lär oss att känna igen ett mönster.

 • Hur fortsätter mönstret?
 • Skapa egna mönster

8B. Symmetri

 • Dela på hälften
 • Rita symmetriskt

 

9. Vi lär oss om längd.

 • Jämföra längder

 

10. Tid

 • Tidsordning – vad hände först, vad händer sen?
 • Vad är en klocka?
 • Heltimmar

 

11. Antal

 • Vi jämför antal. Vilka är fler? Vilka är färre?
 • Dela lika
 • Dubbelt så många
 • Introduktion till addition

 

Vi kommer att:

- titta på filmer

- samtala utifrån bilder

- arbeta laborativt

- spela spel

- utskrivna arbetsblad 

Hur gör vi? 

Vi börjar med att eleverna ser en inledande film till varje kapitel, och arbetar sedan laborativt för att jobba med en och samma område med olika sätt för att underlätta elevernas förståelse. Till slut för att se om eleverna har förstått arbetar vi med utskrivna arbetsblad med de olika momenten.

 

Våra egna mål

 • Kunna jämföra storlek och beskriva jämförelsen i ord.
 • Kunna använda sig av och förstå olika lägesord.
 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" samt räkna antal med streck.
 • Kunna talens namn och ordning från 0 -10.
 • Kunna räkna upp från 0-10 samt kunna räkna baklänges från 10 - 0.
 • Kunna räkna ett visst antal föremål inom talområdet 0 – 10
 • Kunna dela upp tal samt att kunna skriva mattetalen.
 • Enkel problemlösning
 • Känna igen och kunna namnge olika geometriska former.
 • Kunna upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster.
 • Kunna sortera föremål efter former färg, form, storlek osv.
 • Få en uppfattning om tid och tidsföljd.
 • Förstå begreppet subtraktion och addition och koppla det med rätt tecken + och -.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: