👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantgruppen VT21 Taluppfattning

Skapad 2021-01-21 08:11 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Under tre tillfällen på Diamantgruppen kommer barnen att få göra övningar och lekar där vi övar på siffror, talföljd och antal för att öka barnens taluppfattning.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Många barn kan räkna upp siffrorna men inte alla har en förståelse för att varje siffra/räkneord står för ett antal. Under dessa tre tillfällen på vårens Diamantgrupp kommer vi på ett lustfyllt sätt leka med sifforna och dess betydelse. 

Mål

- Att barnen ska få möjlighet att lära sig att siffrorna är symboler som har en betydelse.

- Att skapa möjligheter för barnen att uppfatta räkneorden som antal och inte bara en kul ramsa.

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Vi kommer att titta på hur siffrorna ser ut, vad de heter, i vilken ordning de kommer och vilket antal varje siffra står för ex. siffran 3 är detsamma som 3 stenar etc.
- Sifferuppdrag - barnen får dra en siffra ur en påse där det även står ett uppdrag till exempel hoppa 5 jämfotahopp etc.
- Para ihop siffran med antalet 
- Slå en stor tärning och tillsammans räkna antal prickar och göra det uppdrag som varje siffra representerar ex. slår barnen en 4 ska de snurra fyra varv etc.
- Leka "Under hökens vingar" där alla barnen får en siffra tilldelad och "höken" ropar ut olika siffror. Har man siffran 6 och "höken" ropar sex får man gå över planen annars gäller det att springa fort.
- Sjunga och ramsa olika sånger och ramsor med siffor/räkneord.

Hur ska vi göra?

- Vi kommer att tillsammans gå iväg till ängen och där kommer vi att öva på leka olika lekar/göra olika uppdrag där vi leker med siffrorna och räknar olika ljud, öva på att forma munnen och tungan på olika sätt, leka olika ljudlekar och ramsor.
Moa kommer vid varje tillfälle ha med olika material som vi leker med ex. sifferfiskar, sifferkort, stor tärning med mera. 

När, var, vem?

Barnen i Diamantgruppen är indelade i tre mindre grupper (röd, blå och gul). Varje grupp kommer under tre tillfällen att följa denna planering. Det är Moa S som ansvarar för denna planering och den kommer att genomföras ute på ängen vid den del som ligger närmast bostadshusen, vid riktigt ruskväder kommer vi att vara inne i lekhallen. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar genom diskussioner med barnen samt via Unikum.

Vem dokumenterar och när? 

Moa dokumenterar och detta görs löpande.

 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18