Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - ett skrivprojekt

Skapad 2021-01-21 08:50 i Skinnefjällsskolan Härryda
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under tio veckor kommer du att få skriva en bok som en riktig författare. Under arbetet med skrivprojektet "Den magiska dörren" av Josef Sahlin (2011) kommer du att arbeta individuellt. Uppgiften går ut på att du själv ska skriva och skapa nio kapitel, som sen kommer att bli en bok med namnet Den magiska dörren. Din berättelse kommer att handla om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld. Du kommer att få skriva digitalt med hjälp av din IPAD. I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. Du kommer även att få träna på att "rätta" och utveckla din egen och andras texter. Inför varje nytt kapitel kommer du att få stöd och hjälp med instruktioner. Låt din fantasi flöda fritt!

Innehåll

Syfte

Syftet med skrivprojektet är att öka berättarlusten.

I skrivprojektet övar vi bl.a. på att beskriva personer, känslor och miljöer. 

 

 Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställe.
 • kan stava vanliga ord.
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning.
 • sätter ihop dina texter med passande illustrationer.
 • ser och kan berätta om dina egna och andras texter.
 • kan förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons.

 

För att lära dig dett behöver du:

 • lyssna på kamrater och lärare

 • göra de arbetsuppgifter som din lärare ger dig 

 • dela med dig av dina tankar i samtal i både liten grupp och hela klassen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: