👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg Nyhammar fsk

Skapad 2021-01-21 08:57 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö och hållbar utveckling.
Förskola
Nyhammar förskola blev år 2020 Grön Flagg certifierade. Det betyder att vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi är idag fem avdelningar på förskolan.
Nyfiken och Upptäckarna har barn i åldern 1-3år
Glädjen och Utmanarna har barn i åldern 3-4år
Kluringen har barn i åldern 4-5 år

Vi upplever att både pedagoger och barn har behov av att uppmärksamma miljöerna runt omkring oss, både ute och inne. Vi har har behov av att skapa miljöer som kan skapa lugn på grund av stora barngrupper. Barnen visar stort intresse och behov av att få röra på sig då många av barnen använder hela vår utegård när de är ute och leker. Men även i vår miljö inne använder de gärna hela kroppen, leker, dansar gör olika banor. 

 

 

Vart ska vi?

Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
-
respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
-
förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
-
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
-
intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
-
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
-
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Vi har även valt 2 st globala mål att lära oss om:
- Hälsa och välbefinnande 
- Jämställdhet

Förskolan kommer att arbeta mot olika temaområden och i år har vi valt att arbeta med:
Medveten närvaro där vi vill skapa en miljö som bidrar till lugn för både barn och pedagoger. Vi vill att barn och pedagoger ska få prova på medveten rörelse och avslappning för att få redskap.
Diskriminering då Ludvika kommun nu gör en satsning på SRI (skolverkets riktade insatser) som är en kompetensutveckling för oss pedagoger. Vi gör barnen delaktiga genom samtal, böcker som riktar sig till ämnet och olika rollspel.
Rörelse för att vår läroplan i förskolan säger att vi ska arbeta med att ge barnen möjlighet att utforska sitt intresse mot att vara fysiskt aktiva. Alla avdelningar är ute både på vår gård och i skogen där barnen får möjlighet att röra sig i olika miljöer. Vi kommer att samtala med barnen om vårt välbefinnande och vad som behövs för att vi ska må bra.  

  


Hur gör vi?

Varje avdelning ansvarar för att själva planera sin undervisning så att vi strävar mot och kan uppfylla dessa mål.
Vi är en grupp pedagoger som träffas några gånger per termin för att stämma av om hur förskolan ligger till, är det något vi behöver utveckla eller tänka om kring. Behöver vi skaffa fram något material eller kan vi tipsa varandra om en aktivitet som barnen upplever lustfyllt, som gör att vi skapar mer erfarenheter och förståelse varför dessa målområden är viktiga för oss individer, som grupp och för samhället. 

Vi kommer att använda oss av samtal med barnen om de olika områdena. Vi kommer att ta fram böcker förr att kunna läsa tillsammans och sedan samtala om innehållet, samt att barnen själva kan använda böckerna för att använda dem tillsammans med kamraterna vid spontana tillfällen. Vi pedagoger kan komma att använda oss av rollspel för att gestalta olika situationer för barnen, för att skapa intresse och möjlighet till dialog. 
Vi kan komma att använda våra plattor för att barnen ska få titta på en liten film som berör våra olika ämnen för att skapa förståelse hos barnen. Vi pedagoger lyssnar in barnens behov och hur vi kan utforma vår miljö för att skapa en lugn och trygg miljö som våra barn trivs i. Vi använder alla miljöer för att skapa intresse för vårt välbefinnande av fysisk aktivitet, uppmärksammar på hur vi kan använda kroppen i de olika miljöerna som inne och ute, på gården/ i skogen för att ge exempel. 

Det är alla avdelningars ansvar att dokumentera med text och bild om hur vi arbetar med detta. 

Medveten närvaro: Vi strävar mot att ha lugn musik eller vår ljusprojektor på i hallen när ni kommer in till Glädjen på morgonen för att skapa lugn och harmoni. Efter maten har vi två grupper där vi har avslappning, eller lyssnar på en saga.

Rörelse: På avdelningen har vi olika material för att kunna skapa rörelse i form av olika hinderbanor. Det är något som barnen själva kommer få vara styrande i men också att vi pedagoger tar fram en bana åt dem. Flera gånger i veckan är vi utomhus, både på vår gård men också i vår skog. Där får vi i olika aktiviteter träna på att röra på vår kropp och öka vår puls. 

Diskriminering: Vi har valt att minst en gång i veckan utgå ifrån sagan om Pelle Svanslös och samtala om hur vi är bra kompisar mot varandra. Vi pratar om hur de olika Karaktärerna är, varför det är bra att vara olika och kunna olika saker. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?