Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik

Skapad 2021-01-21 09:20 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Fysik
Vad är atom och kärnfysik och radioaktiva ämnen?

Innehåll

Atom och kärnfysik v 5 - v 8

Konkretiserande mål 

Du ska förstå hur olika atomer är uppbyggda samt vad som händer vid radioaktivt sönderfall. Du ska också kunna förklara hur dessa kunskaper kan påverka oss människor.


Undervisning 

Genomgångar

Filmer

Diskussioner

Laborationer

Arbete i Clio eller bok


Begrepp 

atomkärna

proton

elektron

neutron

alfastrålning

betastrålning

gammastrålning

röntgenstrålning

sönderfall

halveringstid


Bedömning

Du kommer framförallt att bli bedömd på ett skriftligt prov, du kan även visa dina kunskaper muntligt och om du har behov göra elelr komplettera provet muntligt. Detta prov kommer att ligga fredag v 8.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: