Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur

Skapad 2021-01-21 09:31 i Rydbo skola Österåker
Svenska djur
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
Vilka djur lever i Sverige? Ser djuren likadana ut hela året? Vem är djurens fiende?

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska

 • känna till några djur som lever i Sverige
 • kunna jämföra hur olika djur lever på vintern
 • förstå de olika begreppen i faktaatexter om djur.

Så här ska vi arbeta

Vi ska

 • titta på film
 • läsa faktatexter om svenka djur t.ex. igelkotten, haren, ekorren, älgen och björnen
 • samtala och diskutera
 • skriva faktatexter och rita bilder.

Bedömning

 • vara aktiv i samtal, eget arbete och diskussioner.
 • återberätta det du lärt dig om svenska djur genom tal, skrift och bild. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: