Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 9

Skapad 2021-01-21 09:46 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi, begrepp och modeller

Innehåll

Syfte: Arbetsområdet tar upp ekonomi ur olika aspekter och ska ge eleverna insikt i olika ekonomiska förhållanden och förståelse för vad som styr ekonomin, privat såväl som i samhället.

Tid: Vecka 4-7
Arbetsgång: Arbetsområdet byggs upp kring genomgångar och diskussioner av

ekonomiska begrepp och kompletteras med övningar.

Material:

 • Anteckningar från lektioner (power point-presentation)
 • Tilldelat material/arbetsområde i Clio, Ekonomiska begrepp 

Examination: Arbetsområdet avslutas med ett prov vecka 7

 •  
Mål:

Eleven ska förstå och kunna förklara de begrepp som berör samhälls-, hushålls- och privatekonomi, t.ex. brutto- och nettoinkomst, ränta, konsumtion, resurser, BNP, produktion m.fl.

Eleven kan, med hjälp av de centrala begreppen i ämnet, diskutera hur samhällets ekonomi kan utvecklas på ett hållbart sätt och dra egna slutsatser i ekonomiska samhällsfrågor.

Eleven kan se samband mellan ekonomiska förändringar i samhället och olika politiska värderingar och belysa frågor ur olika perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: