Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applying for a job

Skapad 2021-01-21 09:56 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
This task will have you both applying for a job and choosing who gets the job. The task is divided into smaller parts and will focus on written communication.

Innehåll

Denna uppgiften består av tre delar. Målet med uppgiften är att träna på skriftlig kommunikation, samt att anpassa språket efter olika situationer. 
De tre delarna uppgiften är uppdela i är: 

Del 1 - Skriv en jobbannons - Uppgiften är att skriva en jobbannons som beskriver jobbet i fråga, vilka egenskaper som den jobbsökande ska ha, samt berätta lite om företaget som anställer personen. 

Del 2 - Söka ett jobb - I andra delen kommer eleven att få söka ett jobb från de jobbannonser som har skrivits i del 1. 

Del 3 - Vem får jobbet - I del tre ska eleven välja vem som får jobbet från de som har sökt i del 2. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • .
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Applying for a job

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftlig kommunikation
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
När du skriver kan du förmedla information på ett begripligt och enkelt sätt. Du anpassar också språket i någon mån till syfte, mottagare och situation.
När du skriver kan du förmedla information på ett tydligt sätt, samt med visst flyt. Du har också viss anpassning i språket till syfte, mottagare och situation.
När du skriver kan du förmedla information på ett tydligt sätt, samt med flyt. Du har också viss anpassning i språket till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: