👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2021-01-21 09:57 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Den äldsta forntiden, antiken och nya tiden men också mycket annat ska du lära dig den här terminen.

Innehåll

 

Planering – historia – åk 7

 

 

 

Nya kunskaper, nya idéer, nya förändringar, nya krav. Allt det här kommer vi att prata om det här läsåret inom ämnet historia. Och titta, sammanträffande – du kommer att få nya kunskaper, ska komma på nya idéer och själva ämnet ställer nya, högre krav på dig. Vad bra att du är taggad!

 

Denna termin kommer vi att jobba med boken SOS Historia 7. En grundtanke med undervisningen är att du ska lära sig att behärska ämnet historia, inte bara kunna namn, år och personer utantill. Att behärska historia innebär att man ha förmågan att tankemässig röra sig mellan olika tidsepoker, förstå hur de hänger samman, har påverkat varandra och att kunna dra historiska paralleller mellan dem.

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. (Lgr11, s. 199)

 

 

 

Vi ska jobba med dessa moment:

 

1.     forntiden

 

2.     antiken

 

3.     nya tiden

 

 

 

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

 

1.     Delta

 

2.     Diskutera

 

3.     Argumentera

 

4.     Resonera

 

5.     Motivera

 

6.     Analysera

 

7.     Skriva prov

 

8.     Skriva inlämningsuppgifter

 

 

 

Tänk på följande – jag kommer att sätta betyg på dina kunskaper formativt – det vill säga att jag kommer att titta på dina insatser och framsteg genom hela terminen, varje lektion, och inte bara på provresultat eller bra analyssvar.

 

 

 

VECKA

OMRÅDE

LEKTIONER

VIKTIG INFORMATION

4

FRÅN SAMLARE TILL STADSBO

Lektion 1

Vad är historia?

Vilka är kunskapskrav inom ämnet historia?

Vad är en analys?

Vad är källkritik?

 

Lektion 2

Människans äldsta historia (s. 6-8 i boken)

De första bönderna (s. 9-11 i boken)

 

Lektion 3

Högkulturer växte fram - Sumererna (s. 12-17 i boken)

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter på s. 11 i boken.

5

FRÅN SAMLARE TILL STADSBO

Lektion 1

Källor till historien (s. 17 i boken)

 

 

Lektion 2

Den gamla Egypten (s. 18 – 23 i boken)

 

Lektion 3

Kina – mittens rike (s. 24-29 i boken)

Denna uppgift är en inlämningsuppgift – svar på tre frågor på s. 17 i boken betygsätts.

 

Uppgifter på s. 23 i boken.

 

 

 

Uppgifter på s. 29 i boken.

6

DET GAMLA GREKLAND

Lektion 1

Kung Minos på Kreta

Grekiska byar växte till stadsstater

Grekernas gudar och myter

De olympiska spelen (s. 32-36 i boken)

 

Lektion 2

Aten – världens första demokrati (s. 37-40 i boken)

 

Lektion 3

Uppgifter på s. 42 i boken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läxa, s. 41 i boken (Kvinnliga rättigheter och skyldigheter) – betygsätts. SISTA INLÄMNINGSDAG – fredag, vecka 7.

7

DET GAMLA GREKLAND

Lektion 1

Atens guldålder (s. 43-46 i boken)

Makedonien tar makten över grekerna (s. 47-49 i boken)

 

Lektion 2

Uppgifter på s. 49 i boken

 

Lektion 3

Prov efter kapitlet om Grekerna

 

 

 

 

 

Träna till provet på frågor på s. 42 och 49.

8

SPORTLOV (22 februari – 26 februari)

9

DET ROMERSKA RIKET

Lektion 1

Den romerska republiken (s. 52-55 i boken)

 

Lektion 2

Från republik till kejsardöme (s. 56-59 i boken)

 

Lektion 3

Kejsartiden börjar med Augustus (s. 60-64 i boken)

 

 

 

 

 

Uppgifter på s. 59 i boken.

 

 

Krigets följder – källor till historien (s. 61 i boken).

10

DET ROMERSKA RIKET

Lektion 1

Romarriket faller sönder (s. 65-68 i boken)

 

Lektion 2

Uppgifter på s. 69 i boken

 

Lektion 3

Uppgifter på s. 69 i boken

 

 

 

 

 

Du ska svara på frågor 1, 2, 3 och 4 (frågor på texten).

Du ska svara på fråga 5 och 6 (arbeta med texten).

Du ska svara på fråga 12 (fundera och diskutera).

Om du känner att du inte ska hinna med de 7 frågor på två lektioner får du välja bort en fråga.

De här svaren är betygsättande.

SISTA INLÄMNINGSDAG FREDAG, VECKA 10.

11

NYA TIDEN

Lektion 1

Européer upptäcker världen (s. 100-105 i boken)

 

Lektion 2

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=49&article=U101228-01

SLI: Rasismens historia: Är indianer människor?

 

Lektion 3

Nya idéer och sätt att tänka (s. 106-109 i boken)

Luther protesterade mot katolska kyrkan (s. 110-112 i boken)

 

 

 

 

Du jobbar med diskussionsfrågor.

 

 

 

 

 

Uppgifter på s. 113 i boken.

12

NYA TIDEN

Lektion 1

Enväldiga kungar och starka stater (s. 114-118 i boken)

 

Lektion 2

England och handeln (s. 119-125 i boken)

 

Lektion 3

Slavhandel – källor till historien

(s. 123 i boken)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter på s. 125 i boken. (Vill du ha högre betyg i historia? De här frågorna kan du svara hemma som läxa och skicka till Zrinka så att du visar både dina faktakunskaper samt analysförmåga)

13

PÅSKLOV (29 mars – 1 april)

 

 

Presentationer du behöver kommer jag att tilldela i lärlogg.

 

 

Regler i klassrummet:

 

1.     Vi kommer i god tid och har allt material med oss.

 

2.     Vi respekterar varandra.

 

3.     Vi är delaktiga i högsta möjliga grad.

 

4.     Vi alla bidrar till att det alltid är arbetsro i klassrummet. Om vi alla kan ha bra arbetsro då når vi alla möjliga mål. Detta gäller både er och mig.

 

5.     Vi lämnar alla inlämningsuppgifter senast den dagen sista inlämningsdag är.

 

 

 

För alla frågor och funderingar kontakta mig per mejl:

 

zrinka.miljan@skola.uppsala.se

 

eller så finns jag i personalrummet och ser fram emot dina tankar och åsikter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9