👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spara och förvara - Teknik

Skapad 2021-01-21 10:03 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är skillnaden mellan att förvara och att spara? Vad förvarar vi och hur? Vad sparar vi och hur? Du ska få undersöka och lära dig mer om förpackningar samt tillverka en egen förpackning av papper.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med att designa, tillverka och förbättra en förvaringsask samt prata om hur och vad vi sparar och förvarar. 

Du ska få lära dig ...
- hur man förvarar och sparar olika saker.
- hur olika förpackningar är konstruerade.
- att konstruera egna förpackningar.

 Arbetssätt:

Vi ska...
- samtala och diskutera olika sätt att spara och förvara saker på.
- titta på olika förpackningar och samtala om hur de är konstruerade.
- konstruera med hjälp av mallar.
- konstruera och designa en förpackning på egen hand.
- utvärdera och dokumentera.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...
- genomföra konstruktionsarbeten.
- utforma egna fysiska modeller.
- göra dokumentationer av arbetet med skisser och text.
- redogöra för spara och förvara i vardagslivet. 

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Spara och förvara - konstruera en förvaringsask

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Genomföra teknik- och konstruktionsarbeten
Du behöver träna mer på att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt göra enkla modeller (din förvaringsask).
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt göra utvecklade modeller (din förvaringsask).
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt göra välutvecklade modeller (din förvaringsask).
Formulera och välja alternativ
Du behöver träna mer på kunna planera (skriva/rita skiss/bestämma hur du ska göra) för att komma framåt i ditt arbete.
Du bidrar till att planera (skriva/rita skiss/bestämma hur du ska göra) på ett sätt som leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Men du behöver mycket stöd/handledning i arbetet.
Du planerar (skriver/ritar skiss/bestämmer hur du ska göra) på ett sätt som med litet ändringar leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Du behöver visst stöd/handleding i arbetet.
Du planerar (skriver/ritar skiss/bestämmer hur du ska göra) på ett sätt som med litet ändringar leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Du arbetar självständigt.
Dokumentera
Du behöver öva mer på att dokumentera ditt arbete med skisser och text.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell/skiss där man ser vad du tänker göra
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell/skiss där man ser vad du tänker göra
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell/skiss där man ser vad du tänker göra
Använda teknikområdets begrepp
När det kommer till området spara och förvara.
Du behöver stöd för att kunna använda teknikområdets begrepp.
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Eleven kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Eleven kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.