👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikgrupper och instrumentgrupper

Skapad 2021-01-21 10:26 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F Musik
Vi ska gå igenom olika musikgrupper och lyssna på hur de låter. Vi ska också gå igenom olika instrumentgrupper. Ni har fått ett häfte som ni fyller i allt eftersom och använder sedan för att plugga till provet.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig fakta om olika instrument, vilken instrumentgrupp de olika instrumenten tillhör och lära dig att höra hur instrumenten låter. Du kommer också att få lära dig att urskilja fem olika typer av musikgrupper och vilka instrument som används i genrerna. 

 

Dina mål?

Att känna igen och veta vad som är typiskt för de fem musikgrupper vi arbetar med.

Att känna till de olika instrumentgrupperna, vilka instrument som ingår i vilken grupp, hur instrumenten låter och ser ut, grundläggande fakta om instrumenten och deras grupper.

 

Hur får du visa vad du lärt mig?

Aktivt arbete under lektionerna

Genomförande av uppgifter

Deltagande i diskussioner och gruppuppgifter

Kahoot

Prov v. XX. På provet kommer du både att få lyssna på musik och instrument som du ska känna igen samt svara på ett antal frågor.                                                      

Kunskapskrav

Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper 

Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.