Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning

Skapad 2021-01-21 10:32 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi ska under de kommande veckorna skriva en novell. Inför skrivandet kommer vi att läsa noveller, samtala om noveller samt titta på novellens uppbyggnad.

Innehåll

 

LPP Novell åk 8, vt -21

 

 Ur kunskapskraven för svenska i Lgr 11 kan vi läsa att elever ska:

 

Skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Det betyder att du ska kunna skriva både skönlitterära texter (ex. sagor, noveller eller dikter) och sakprosatexter (ex. faktatexter, tidningstexter etc).

 

Det betyder också att du ska känna till och kunna använda dig av olika skrivregler som t.ex. styckeinledning, indrag, blankrad, anföring, syftning och särskrivning.

 

 

 

Detta ska vi göra:
Läsa noveller
Samtala om noveller
Läsa oss hur en novell är uppbyggd
Repetitionsgenomgång av den dramaturgiska kurvan.
Textskrivning
Kamratbedömning
Lärarbedömning

 

 

 

Detta bedömer jag:

 

Hur väl du är trogen genren
hur väl du följer den dramaturgiska kurvan
dina gestaltningar
Styckesindelning
Dialoger
Syftningar
Särskrivning
Stavning 

 

Parallellt med novellskrivningen kommer vi att läsa böcker. Ni läser hemma och vi för boksamtal på er korta lektion. 

Vecka 

Pass 1
8a: måndag
8d: onsdag
8e: Torsdag 

Pass 2
8a: tisdag
8d  fredag
8e: fredag

Korta lektionen
8a: torsdag
8d: måndag
8e: onsdag

5

Spegla Språket 46-52 (ej avsnittet om Tema, motiv och budskap.
Uppgift:
Välj en av skrivuppgifterna på sidan 52.

Spegla Språket sid 52-61
Uppgift:
Svara på frågorna på sid 60-61.

Val av läxböcker.
Du har 6 veckor på dig att läsa ut boken, gör ett lässchema tillsammans med din grupp. Gör tillsammans med gruppen ett schema för boksamtalet, dela upp rollerna. Dela lässchemat och boksamtalsschemat med Li.

6

Spegla Språket sid 61-66
Uppgift:
Uppgift 12, sid 66

Spegla Språket s. 67-77
Uppgift:
20a+c

Boksamtal

7

Skriv en novell
Ta hjälp av  sid 78-79

Skriv en novell

Boksamtal

8

Skriv en novell

Skriv en novell

Boksamtal

10

Skriv en novell

Skriv en novell

Boksamtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Aspekter

 

 

 

Innehåll

I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
 

Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.

I texten finns passande gestaltande beskrivningar.

Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklande berättarbegrepp.

I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.


Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.

Struktur

Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

Textbindningen är enkel.

Dramaturgin är relativt passande.

Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.

Textbindningen är utvecklad.

Dramaturgin är passande.

Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.

Textbindningen är välutvecklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: