👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A kap 5, Algebra

Skapad 2021-01-21 11:09 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Matte Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
.

Innehåll

Syfte - Varför?

Ämnet matematik syftar till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematisk användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Centralt innehåll - Vad?

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Matematiska begrepp:

 • obekant tal
 • algebraiska uttryck
 • likhet
 • ekvation

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer, blå, grön och röda sidor.

Mål - När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck.
 • Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och kunna läsa en ekvation
 • förklara och kunna använda dig av begreppen: obekant tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation

Planering och bedömning

V. 3 Uttryck med algebra gröna sid. 124-128

v. 4 Uttryck med algebra och mönster  gröna sid.129-133

v. 5 Ekvationer gröna sid.134-136

v. 6 diagnos och repetition

v. 7  repetition samt prov över områdena geometri, koordinatsystem och lägesmått samt algebra.

Uppgifter

 • Läxa till v 4

 • Läxa till v 4

 • Ma.diagnos, algebra

 • Mattediagnos - algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6