👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - grekiska åk 2-3

Skapad 2021-01-21 11:25 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under läsåret kommer du att träna på att läsa bättre och snabbare, skriva olika texter. Even du kommer att träna på grekiska grammatik, lära sig om grekisk kultur, traditioner och högtider, lyssna på music och lekar ruliga spel.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • att berätta om din vardag, egna intressen och delta i en diskussion i ett ämne, t.ex. mat eller sport
 • att lära dig ord för att prata om dina känslor och uttrycka dina åsikter
 • att lära dig bokstäver och läsa ord och enkla meningar 
 • att lära dig skriva bokstäver, ord och meningar
 • att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från Grekland

Dessa förmågor tränar vi genom att:  

 • läsa och skriva ord på grekiska i boken
 • titta på korta filmer, återberätta och svara på frågor kring filmen
 • lyssna på högläsning av texter och sagor samt samtala med din lärare och klasskamrater om innehållet 
 • lyssna på grekisk musik  
 • läsa texter/ titta på filmer/ titta på bilder för att samtala om traditioner och högtider i Grekland och jämföra dem med svenksa högtider och traditioner 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:  

 • formulerar dina tankar muntligt
 • pratar och samtalar så att andra förstår 
 • återberättar en text eller saga vi har läst
 • svarar på frågor om en text/ saga/ film etc
 • läser och skriver ord och enkla meningar 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6