Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal och debatt

Skapad 2012-02-19 15:10 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att träna argumentation, och eleverna kommer att förbereda och framföra ett argumenterande tal, och sedan debattera samma ämne mot varandra.
Grundskola 7 – 8 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Undersvisning

Undersökning av olika argumenerande tal.

Olika typer av argument.

Att publikanpassa ett tal.

Debatteknik.

Faktasökande.

 

Bedöming och dokumentation

Bedömning kommer att ske på både framförandet av det argumenterande talet och debatten som sker i par.

För bedömning, se matris.

Dokumentation kommer att ske här på unikum så att både elever, föräldrar och andra lärare kan ta del av den.

 

Matriser

Sv
SV: Argumenterande tal och debatt

Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Texten / Talet
Texten är begriplig för lyssnare, enkelt uppbyggd och nära källan.
Texten är begriplig för lyssnaren, har ett tydligt budskap och har till viss del anpassats till ämnet och källan.
Texten kommunicerar väl med lyssnarna,har ett tydligt budskap, har anpassats till lyssnarna och är självständig gentemot källan.
Texten är även logiskt uppbyggd, och låter olika källor samspela.
Åsikt och argument
Åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument. Motargument nämns inte.
Åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten. Ett motargument tas upp.
Argumenten är underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik m.m Motargument bemöts.
Även känslor används dom ett grepp att få med sig åhörarna. Motargument bemöts på sätt som gynnar dina argument.
Framförandet
Läser innantill eller vänd mot läraren.
Talar tydligt. Använder text som stöd. Tittar då och då upp mot publiken. Varierar rösten.
Använder stolpmanus, men talar fritt och har publikkontakt.
Talar även engagerat och visar stor säkerhet.

Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delaktighet
Deltar sparsamt i samtalet.
Deltar med frågor och argument.
Deltar aktivt i samtalet och är drivande.
Är drivande och visar förmåga att engagera åhörarna.
Lyssna / Svara
Behöver stöd för att delta.
Kopplar det som sägs till ämnet och till vad motdebattören har sagt.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att komentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Samspel
Visar samspel genom kontakt med motdebattören.
Visar samspel genom att säga något som visar på det.
Visar samspel genom att reflektera över det som sagts.
Visar samspel genom att reflektera över det som sagts och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: