Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2021-01-21 12:39 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola F Idrott och hälsa
Eleven ska få röra på sig så mycket som möjligt, få motion, lära känna sin kropp samt uppleva rörelseglädje tillsammans med andra.

Innehåll

Lärandemål

Vi vill att eleven ska
 • utveckla en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelser ur ett hälsoperspektiv.

 • utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild.

 • utveckla och fördjupa sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap.

 • utveckla förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.

Undervisning

Under läsåret kommer eleverna få bekanta sig med idrottssal och olika redskap genom olika aktiviteter/lekar/övningar.

Varje tillfälle innehåller tre delar; uppvärmning, huvudaktivitet samt efterföljande avslappning.

 

Förmågor vi tränar

Rumsuppfattning, koordination, kroppskontroll, turtagning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: