👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter åk 4 (faktatext)

Skapad 2021-01-21 12:47 i Everöds skola Kristianstad
Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, hur man delar in texten i olika stycken, hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Ni ska även få skriva faktatexter tillsammans och enskilt.
Grundskola 4 Svenska
Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, hur man delar in texten i olika stycken, hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Ni ska även få skriva faktatexter tillsammans och enskilt.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskper i och om svenska språket. Det ska stimulera eleverna till att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra, att eleverna utvecklar sina kunskaper om svenska språket, dess normer uppbyggnad och struktur.

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar tillsammans med faktatexter och lär oss känna igen en beskrivande text och hur den är indelad i stycken.
Vi arbetar med de språkliga drag som förekommer i en beskrivande text ex. verb i presens, beskrivande verb och kommatecken vid upprepning.
Varje elev skriver sedan på egen hand en beskrivande text om ett valfritt djur och bedömer den tillsammans med en lärare.
Varje elev redovisar sin beskrivande text i hel- eller halvklass.

Detta kommer att bedömas:

Hur du förstår syftet med en beskrivande text
Hur du kan hålla dig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt.
Hur du kan skriva en med fungerande struktur, med innehållet uppdelat i stycken.
Hur du kan använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

Matris inom beskrivande texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte
Förstår syftet med besrkivande texter på enkel nivå.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Du förstår att syftet med en beskrivande text är att förmedla information.
Du förstår att det finns olika typer at beskrivande texter och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar variera och anpassa texten på egen hand.
Innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du håller dig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Du håller dig till ämnet och ger tydlig information på ett korrekt sätt.
Du utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett korrekt sätt.
Struktur
Skriver obsevationer eller återberättar vad som hänt.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder delvis strukturen för en beskrivande text.
Du använder strukturen för en beskrivande text.
Du använder strukturen för en beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation
Kan inte klassificera.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du försöker klassificera.
Du skriver en inledning med en klassifikation.
Du skriver en inledning med klassifikation som är relevant till ämnet.
Beskrivning.
Fokuserar på en del av ämnet. Tar med information som inte hör hemma i en beskrivande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja ut och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå.
Organiserar fakta i innehållsmässigt avdelade stycken, som följer på varandra i logiska ordning. Tolkar och utvecklar viktig information.
Språkliga drag
Använder inte de språkliga dragen som är typiska för en beskrivande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Använder flera av de språkliga dragen som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga dragen som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus
Har svårighet att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Håller samma tempus genom stort sett hela texten.
Håller tempus genom hela texten.
Håller tempus genom hela texten och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs.
Skrivregler
Har svårighet att använda punkt följt av stor bokstav.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Använder punkt följt av stor bokstav i stort sett hela texten.
Använder punkt följt av stor bokstav genom hela texten samt använder kommatering med viss säkerhet.
Använder punkt följt av stor bokstav genom hela texten samt använder kommatering på ett korrekt sätt.
Stavning
Har svårighet att stava så att det påverkar läsarens förståelse.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Stavfel finns men påverkar inte läsarens förståelse.
Få stavfel finns.
I stort sett inga stavfel finns.