👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken Lektionsplanering vecka 4

Skapad 2021-01-21 12:54 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 4

 

Lektionsplanering Grupp:  Bofinken 

 

 

Måndag:  Före Bornholm och Vår Värld

 

Lektion 1: Samling med fokus på namn och närvaro 

Lektion 2: Före Bornholm, saga och ramsa 

Lektion 3: Vår värld- jobba vidare med Temat. 

Mål: 

- Varje barn ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den

 

- Språk och kommunikation 

 

-  förmåga att bygga och skapa med olika tekniker. 

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 - Samling - Närvarotavlan för rutiner och för att barnen ska bli trygga på vår nya samlingsplats. Mål att varje barn ska få svara själv på sitt namn och berätta att barnet är på plats. 

 

- Bornholm - vecka 2 med boken, språksamling 1. Vad har barnen tagit med sig? Kommer de ihåg boken, och berättelsen? 

Rim och ramsor, upprepa spökramsan och introducera nästa.

 

- Skapande, måla vårt träd? För att så småningom måla upp vår närmiljö inne på avdelningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: Matematik, lekgrupp & rörelse 

 

 

Lektion 1: Lekgrupp för grupp 1 -

Lektion 2: Matematik grupp 2 

Lektion 3: Rörelse och motorik

Mål:  

 

- Lekarbete : Ökat intresse för samspel med omgivningen och att vara en del av sammanhanget. 

- Öka intresse för kommunikation med andra barn.

- Kärnämne: Generativt lärande och koncentration

-Lpfö: Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

Matematik:

 

Förståelse för form och egenskaper samt att kunna reflektera kring dessa. 

 

Rörelse : 

Motorik

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 Lekarbete fortsätter med gång 2 , vi fortsätter på samma ställe, men eventuellt tidigareläggs det. 

Vad kommer barnet ihåg sen sist? Har barnet fått något med sig? Har barnet ökat sitt intresse för samspelet? Fortsätta lyfta barnet i konstellationen.  

 

Matematik, istället för pasta har vi tagit oss till formen cirkel. Materialet är presenterat en gång tidigare. Kan barnen nämna formen eller storleken? Finns begreppen vi pratade om sist med i barnens ordförråd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: Utedag, promenad runt gröningen

 

Lektion 1: Motorik/ rörelse. Förstå och följa instruktioner 

Lektion 2: Samling, ute på gröningen med fokus på närvaro och våra namn

Lektion 3: Årsträdet 

Mål: 

 

- Motorik och koordinationsförmåga, kroppsuppfattning 

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga

- Språk och kommunikation 

- Förståelse för naturvetenskap, (kunskap om trädet)  samt förståelse för samband i naturen. 

 

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 Vi fortsätter att promenera utan bussarna, går samma slinga. Detta för att skapa rutiner och för att barnen ska få känna tillit till sin förmåga. 

Barnen får instruktioner att gå tillsammans och vi jobbar aktivt med att barnen ska stanna, vänta på sina kompisar och att hålla sig till oss vuxna. 

 

Vi har samling på samma ställe, och pratar om våra namn (likt bornholm), vi pratar om vilka barn som är på förskola och vem som är hemma. Efter samling och närvaro äter vi frukt. 

 

Vi går till vårt träd vi valde förra gången att följa. Vi ska se om vi uppmärksammar någon skillnad sen sist vi var där. Vad har hänt? Finns det en skillnad sen sist?

Vi visar också en bild på trädet, detta för att barnen ska känna igen sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18