👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nature/Crime + In the Country/Hobbies

Skapad 2021-01-21 13:11 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
I dessa två avsnitt från GoodStuff 5 kommer du få läsa om olika platser, brott, landsbygden och äventyr.

Innehåll

Mål

Vad ska du lära dig?

Målet är att du ska utveckla din förmåga att: 

 • kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
 • kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
 • kunna skriva enkla meningar.
 • kunna berätta/återberätta texter eller filmer.

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Genom att:

 • Läsa enkla texter, främst från Good stuff.
 • Lyssna på talad engelska.
 • Skriva enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
 • Tala engelska så mycket som möjligt (i par och smågrupper).
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Vi arbetar enskilt, i par och smågrupper. Vi ser på filmer och spelar spel. 

 

Bedömning

Hur bedöms din förmåga och kunskaper?

Under detta område kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:

 • förstå innehållet i en text
 • förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse).
 • kunna skriva meningar
 • kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).

Bedömningen sker löpande under engelsklektionerna samt ett test i slutet av området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Nature/Crime + In the Country/Hobbies

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikationens innehåll
 • En  E 6
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna och läsa
 • En  4-6
 • En  4-6
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Tala, skriva och samtala
 • En  E 6
 • En  E 6
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.