Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera med Edison

Skapad 2021-01-21 13:17 i Getingeskolan Halmstad
Eleverna skall gruppvis programmera en Edisonrobot. Enskild dokumentation
Grundskola 6 Teknik
Ni skall lära er programmera en "Edisonrobot" via streckkod samt att programmera i block med EdScratch. Vi avslutar med en gruppuppgift.

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan använda dig av tekniska begrepp för att beskriva metoder och material i din dokumentation (programkod och slutrapport).
 • Du visar förmågan att dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och programkod när du skriver och lämnar i din slutrapport.
 • Du visar syftet med ditt arbete när du gör en checklista före arbetet och skriver en slutrapport efteråt.
 • Du visar att du prövar olika lösningar och idéer och löser problem som dyker upp när du skriver en slutrapport som beskriver arbetsprocessen.
 •  

 Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du/ni planerar och genomför ert praktiska arbete
 • Er förmåga att skapa och förstå programkod - EdScratch
 • Er förmåga att lösa eventuella problem som uppkommer under arbetets gång
 • Er förmåga att använda begrepp och sammanhang både praktiskt och teoretiskt.
 • Hur du dokumenterar på unikum samt hur ni kan samarbeta i gruppen

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

 • Lära oss hur Roboten fungerar
 • Ladda program från streckkod
 • Skriva program i EdScratch.
 • Prova och testa.
 • Slutuppgift
 • All dokumentation lämnas in på Unikum
 •  
 • Dokumentation

Läs i uppgiften.

Ni kommer jobba i grupper 2-4 elever/grupp. Vi har ca 4 lektioner tillgängliga för arbetsområdet.

Lektion 1-2

 • Introduktion av uppgiften

 • Genomgång av checklistan för att komma igång

 • Prova själva med färdiga program (tre olika via streckkoder)

 • Introducera programmeringssidan​ - https://meetedison.com/robot-programming-software/

 • Vi kommer jobba i EdScratch, ett programspråk med blockprogrammering som påminner om Scratch.
 • Testa att ladda program från nätet och köra Edison​ - https://www.edscratchapp.com

 • Programmera ett enkelt program. Köra fram vända köra tillbaka. Ladda och prova.

 

Lektion 3

 • Slutuppgift

Rita/måla ett område (Linje) som din robot kan följa.

Programmera din robot så den kan följa denna linje. Försök få den att vända och följa linjen åt andra hållet.

 

Lektion 4

Avsluta med att skriva dokumentation.

Inlämning av dokumentation på Unikum

 

 

Observera:

Edison drar mycket batteri. Se till att ni tar ut era batterier ur roboten efter varje lektion .

 

Uppgifter

 • Programmera med Edison. - här lägger du all din dokumentation som beskriver slutuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Teknik åk 6

E
C
A
Konstruktionsarbete
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. .
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: