👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd

Skapad 2021-01-21 13:37 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 6 – 9
Du ska framställa ett par vantar utifrån en instruktion:

Innehåll

Pedagogisk planering vantar

 

 

Syfte och uppgift

·       Du ska framställa ett par vantar utifrån en egen ide och med hjälp av olika tekniker och material

Du ska utveckla

·       Din tanke

·       Din fantasi

·       Dina kunskaper

Dessa tre punkter ska samverka och utveckla dina mål med din uppgift

 

 

De här förmågorna kommer du att visa i ditt arbete

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och tekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·       Analysera och värdera din arbetsprocess med slöjdspecifika begrepp

·       Tolka det estetiska och kulturella uttrycket

 

Centralt innehåll

·       Planera en egen ide

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Göra egna skisser och använda digitala hjälpmedel

·       Dokumentera och utvärdera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetet är slut

·       Planera en egen ide som har högre svårighetsgrad än tidigare

·       Analysera och värdera ditt arbete med slöjspecifika begrepp

·       Klara av att bli klar med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·       Vilken kvalite ditt arbete har

·       Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

Uppgifter

  • Fleece vantar

Matriser

Slöjd betygssättning i åk 7-9 Lgr 11

Kunskapskraven i enhet med betyg åk9

E
C
A
Sl Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Sl Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Sl Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Sl Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Sl Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Sl Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Sl Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Sl Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Sl Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Sl Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Sl Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Sl Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Sl Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Sl Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Sl Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Sl Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Sl Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Sl Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Sl Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Sl Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Sl Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.