Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyltpromenad - förberedelse inför "skräpskyltar"

Skapad 2021-01-21 14:06 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Snart ska vi aktivt delta i samhället genom att påverka vår omgivning genom att sprida "anti-nedskräpnings-budskapet!" Först behöver vi lära oss hur skyltar ser ut och vad de är till för.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Majoriteten av barnen vet att naturen inte ska innehålla skräp. De vet att nedskräpning är fel. 
Nu vill vi få barnen att påverka sin omgivning/sprida budskapet!

Först behöver barnen veta vad en skylt är - begreppet skylt. Vi behöver också undervisa kring skyltars syfte- sprida budskap. Det är detta som är steg ett före skylt-tillverkningen. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: SKYLT

Begreppet Skylt
Tolka skyltar

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi:

-Metod vecka 6:

En dag samling inne om vägskyltar, begreppet och tolkar dem tillsammans. Avslutar med att ställa frågan- Går det att göra egna skyltar? Kan vi visa andra var skräpet ska vara? (förberedelse för den dag vi gör skräpskyltar).


Metod vecka 7 :

Samling ute runt sandlådan. Förebereder barnen vad det är vi ska leta efter. Visar bildstöd på "skylt". Ger barnen i uppgift att leta efter skyltar ute under promenaden, vi samtalar om dess betydelse/tolkar dem. Vi tar bilder på skyltarna med ipaden (barnen med stöd av pedagog). Samlar barnen efteråt inne och går igenom vilka skyltar vi hittat.
Avslutar med att ställa frågan- Går det att göra egna skyltar? Kan vi visa andra var skräpet ska vara? (förberedelse för den dag vi gör skräpskyltar).

-Material inne vecka 6: Samlingsmatta, whiteboard, bilder på skyltar.

-Material ute vecka 7: Ipad, promenadrep, bilder skyltar.

-Miljö: Ute och inne

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: