👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis

Skapad 2021-01-21 14:09 i Slättängens förskola Kristianstad
Förskola
Följ med Kanin och Igelkott på deras äventyr!! Utifrån kompisböckerna kommer vi att beröra ämnen som barnen möter i sin vardag och kan känna igen sig i. Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om någon blir ledsen? Stopp - ett sätt att säga nej på ett bra sätt.

Innehåll

En gång i veckan kommer barnen födda 2016 att ses i en avskild grupp.

Detta för att stärka banden kring de kommande "skolbarnen". Genom att upprätthålla goda relationer i gruppen och stärka kompisbanden tänker vi att detta kan skapa trygghet och en bra övergång till kommande förskoleklass. 

Tillsammans med barnen ska vi komma fram till hur man är en bra kompis. Vi kommer att utgå från bokserien "Tio små kompisböcker." Berättelserna tar utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

Böckerna kommer vi att ta del utav digitalt genom polyglutt och utifrån budskapet arbeta på olika sätt för att ge barnen en djupare förståelse kring ämnet. 

 

Igenom arbetet kommer vi att vara lyhörda för barnens reaktion och vad de visar intresse för. Utifrån barnens tankar och frågor kommer vi planera för ett fortsatt arbete.  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18