👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK - vårterminen 2021

Skapad 2021-01-21 14:14 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Musik
Här kommer terminsplaneringen i musik våren 2021. Alla musikuppgifter vi gör kommer kopplas hit.

Innehåll

2

Hörselvård 

3

Välkommen hit Musikteori + pianospel 

4

Välkommen hit pianospel

5

Välkommen hit skapa text + improvisation 

6

Musikteoriprov + pianospel

7

Uppspel 

8

Skapa dans

10

Association 

11

Digitalt skapande -Vilken känsla 

12

 

13

Avsluta: digitalt projekt Start: Instrumentkunskap 

15

Instrumentkunskap 

16

Instrumentkunskapsprov

17

 Melodispel eller gitarrspel + musikhistoria 

18

 

19

Världens Musik

20

Inlämning Världens musik + uppspel. 

21

Betygssamtal. Trumspel + formlära 

22

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgifter i musik

 • Prov INSTRUMENTKUNSKAP 26/5

 • Digitalt skapandeprojekt: Vilken Känsla?

 • Loggbok pianospel + sång

 • Välkommen hit! Skriv er egna text.

 • Melodispel + improvisation + er sångtext

 • Välkommen hit. PIANOSPEL

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6