👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundssamling med Bamse

Skapad 2021-01-21 14:17 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
Vi pratar om olika situationer som kan uppstå i den fria leken och olika lösningar när någon känner at det inte känns bra.

Innehåll

 


Planering av undervisning

 

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

Påminna barnen om våra kompisregler och hur man är en bra kompis

Börja prata känslor

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Få barnen att tänka sig in i olika situationer och förstå hur kompisarna kan känna sig utifrån sina egna handlingar

 

 

Barnens fråga / hypotes

 

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Koppla barnens leksituationer till Bamsekorten och komma på olika lösningar

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

– medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

– uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

 

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Vi tittar på bilden tillsammans och lyssnar på vad alla ser. Hur känner sig de inblandade? Vad kan ha hänt? Hur kan man lösa situationen?

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

I språkgrupperna (gruppen delad i 3) innan lunch antingen i hallen, byggrummet eller på teknikmattan. Lugn och tillåtande, alla får bli hörda.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Pedagogen leder samtalet och ställer öppna frågor med inga rätta svar. Locka fram nyfikenheten.

 

 

Val av material

 

Bamsekort från Bamse.se. Liknande material och leksaker som på bilderna för att få det mer konkret.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Skriva på whiteboardtavlan barnens förslag. Skriva ner en sammanfattning av alla gemensamma kompisregler.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Skriva i veckobrev. Prata och berätta i hallen vad vi har diskuterat.

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten?

 

Alla får komma till tals i en mindre grupp.

 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?

 

Vi har delat in gruppen i språklig ognad och lägger aktiviteten efter den lilla gruppens ribba och ändrar aktiviteten så att den passar just den språkgruppen.

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?

Vi har små grupper och har delat upp barnen efter språklig mognad och kan på så vis lägga undervisningen på rätt nivå i rätt grupp.

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

 

Vi tittar på vår dokumentation på väggen och pratar om vad vi kom fram till.

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

 

 

 

 

Checklista för planering av undervisning

 

-         Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande

 

Barnen bör få:

 

 

 

o   Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor

 

o   Utforska samma kunskap på flera olika sätt

 

o   Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas

 

o   Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö

 

o   Möjlighet att utforska projektet i deras vardag

 

o   Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem

 

o   Få hjälp att analysera, sortera och se mönster

 

o   Utforska under tillräckligt lång tid

 

o   Få tid för inkubation och vila

 

o   Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande

 

o   Utforska sina egna intresseområden

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18