Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4. Tal och enheter, multiplikation och division.

Skapad 2021-01-21 14:30 i Husensjö skola Helsingborg
Planering utifrån Matematik 4 Gleerupsportal
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få lära dig om tal, enheter, volym, vikt, att avrunda och räknesätten multiplikation och division.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Vi har matematik för att du ska utveckla din förmåga att:

 

Formulera och lösa problem.
Använda matematiska begrepp.
Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar.
Föra och följa matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer.

Det här kommer undervisningen att innehålla:

Du kommer att få arbeta med att:

Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym

Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt

Använda större längdenheter än meter

Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal

Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet

Använda samband mellan multiplikation och addition

Multiplikationstabellerna upp till 10 ⋅ 10

Använda samband mellan division och multiplikation

Beräkna division och multiplikation med stora tal

Välja sätt att lösa problem och kontrollera svar

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med Gleerups Matematik 4 som utgångspunkt.

Detta kompletteras bland annat med matematikportalen (Gleerups) och problemlösningsuppgifter.

Gemensamma genomgångar och diskussioner med stöd av lärare. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.

 

Bedömning: 

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du visar din förmåga att välja och använda strategier för att lösa problem.
På vilket sätt du beskriver ditt tillvägagångssätt.
På vilket sätt du resonerar kring dina resultats rimlighet.
På vilket sätt du använder matematiska begrepp.
På vilket sätt du väljer och använder matematiska metoder.
På vilket sätt du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: