👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-100

Skapad 2021-01-21 14:23 i Gullhedskolan Sandviken
0-100
Grundskola 1 Matematik
Hur många siffror finns det? Vad är ett tal för något? Hur många tal finns det? Vad vet du om talen från 0 - 100? Vi kommer i detta arbetsområde prata mer om talen 0-100.

Innehåll

Arbetsområde:

Undet VT21 kommer klassen att arbeta med talen 0-100. Vi kommer prata mer om ental och tiotal och siffrors platsvärde.

 

Mål:

 • kunna talen 0-100.
 • kunna talföljden 0-100.
 • Förklara vad ett ental är och vad ett tiotal är
 • kunna sortera tal efter storleksordning.
 • använda begreppen: siffra, tal, före och efter.
 • kunna ramsräkna  5- och 10-hopp inom talområdet 0-100
 • kunna talens grannar i talområdet 0-100.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete/grupparbete
 • Bingel
 • Matteboken
 • Filmer (Livet i mattelandet)
 • Spel/lekar
 • Stenciler

 

Bedömning:

 • Under arbetets gång
 • Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3