Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du, jag och resten av världen!

Skapad 2021-01-21 14:28 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Livet ser olika ut för olika människor, en del bor i hus och en del bor i lägenhet. Vissa har två mammor och andra har fosterfamilj. En del är fattiga och somliga är superrika. Men alla är vi människor med behov och känslor. Vad tycker du är ett bra liv? Vad krävs för att du ska hitta din plats i samhället och dagens värld?

Innehåll

Konkretisering av syfte och centralt innehåll

Vi ska i denna kurs fördjupa oss i människans och olika gruppers roll i samhället genom följande insatser;

- Föreläsningar med avstamp i läromedlet "Samhällskunskap" Grundbok av Michael Engström.

- Korta skriftliga läxförhör på varje delföreläsning.

- Begreppsträning med hjälp av leken "Med andra ord".

- Fyra hörnövning med familjen och individen som fokusområden.

- Se filmen "Sameblod" samt diskutera kring filmens budskap.

Bedömning

- Jag bedömer din prestation på läxförhören

- Jag bedömer hur väl du hanterar begreppen när vi leker "Med andra ord"

- Jag bedömer hur du motiverar dina ställningstaganden i "Fyra-hörns-övningen"

- Jag bedömer också vilka reflektioner filmen "Sameblod" väcker hos dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: