👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Områdesplanering, islam, 8B (vt-21)

Skapad 2021-01-21 14:36 i Centralskolan Tierp
Grundskola 8 Religionskunskap
Detaljplanering för området islam. Här kan du se vad vi jobbar med varje vecka/lektion och vilka uppgifter du behöver göra för att hänga med bra inför provet. Allt material finns även i Teams.

Innehåll

Områdesplanering, Islam, 8B

Vecka

Innehåll

Att läsa

Uppgifter

2

·         I Intro, islam. Utbredning, begrepp, islams grunder, mm.

 

168-171

1-7

3

 

·         Muhammed

173-178

8-13

4

 

Måndag:

·         Koranen

·         Islams tidiga historia

Fredag:

·         Islams fem pelare

Måndag:

179-181,

192-194

Fredag:

184-186

Måndag: 14-19

 

Fredag:

 20-25

5

Måndag:

·         Sharia, Haram och Halal

·         Högtider

 

Fredag:

·         Repetition/fördjupning inför prov

Måndag:

189-190 + 208-209

 

Fredag: Alla ovanstående.

 

Måndag: 26-32

 

 

Fredag: Alla ovanstående.

6

Måndag:

Repetition/fördjupning inför prov

Fredag:

Prov (fre 12/2)

Måndag:

Alla ovanstående.

Måndag:

Alla ovanstående.

 

Repetitionsfrågor (grundläggande nivå)

1.       Ungefär hur många muslimer finns det runt om i världen?

2.       Nämn fem länder där islam är den största religionen.

3.       A) Vem ses som islams grundare och viktigaste profet?

B) Var levde han?

4.       A) Vad heter islams heligs skrift?

B) Vilket språk skrevs den på?

5.       Vad heter den byggnad där muslimer samlas för att be och hålla gudstjänst?

6.       Vad kallas den person som leder gudstjänsten?

7.       Vad kallas den muslimska församlingen?

 

 

 

8.       A) I vilken stad föddes Muhammed?

B) Vilket år föddes han?

9.       Vad hände under ”Ödets natt”?

10.   Varför blev Muhammed och de tidiga muslimerna förföljda Qurayshstammens ledare?

11.   A) Till vilken stad flyttade Muhammed och hans följare år 622?

B) Vilket namn kom staden att få senare?

C) Denna utvandring anses så betydelsefull att den utgör utgångspunkten för den muslimska tideräkningen. Varför då?

12.   Varför är staden Jerusalem viktig för muslimer?

13.   När dog Muhammed?

 

 

14.   Förklara varför troende muslimer inte ser Koranen som ”skriven” av någon människa.

15.   Hur många kapitel har Koranen och vad kallas dessa kapitel?

16.   Varför kan man säga att Koranens religiösa budskap har två olika sidor?

17.   A) Vad betyder ordet kalif?

B) Vem blev den förste kalifen?

18.   Hur och varför uppstod islams huvudinriktningar sunni och shia?

19.   Beskriv några skillnader mellan sunni och shia.

 

 

20.   Vilka är islams ”fem pelare”?

21.   A) Vad innebär vittnesbördet (shadada)?

B) Hur lyder det?

22.   A) Hur ofta bör en troende muslim utföra tidebönen?

B) Mot vilken plats vänder man sig under bönen?

C) Vad är en minarét?

23.   Vad innebär zakat?

24.   A) Hur ofta och hur länge fastar troende muslimer?

B) Vad kallas fastan?

C) Varför fastar man?

25.   A) Vad innebär vallfärden och varför genomför man den?

B) Hur många gånger bör en troende muslim genomföra vallfärden?

 

26.   Vad betyder ordet sharia?

27.   Vad innebär att leva efter sharia för de flesta muslimer?

28.   Över vilken typ av lagar har sharia haft ett stort inflytande i många muslimska länder?

29.   A) Vad innebär halal?

B) Ge några exempel på saker som är halal.

30.   Vad är haram?

31.   Berätta om högtiden id al-fitr: Hur, när och varför firar man den?

32.   Berätta om högtiden id al-adha: Hur, när och varför firar man den?

Avancerade frågor

1.       Vilka likheter kan du se mellan islam, judendomen och kristendomen? Fundera utifrån exempelvis syn på Gud, levnadsregler och traditioner, syn på synd och förlåtelse, vad man tror händer efter döden, gudstjänster och ceremonier, heliga texter, byggnader och platser, mm.

 

2.       A) Ge några exempel på att islam har påverkat samhället på olika platser i världen och under olika tider.

 

B) Ge några exempel på att samhället har påverkat islam på olika platser i världen och under olika tider.

 

3.       Resonera om varför ordet sharia tolkas så olika av muslimer. Motivera och utveckla ditt svar genom att tänka på att tid, plats och person kan avgöra. Använd begreppen haram och halal. Försök ge konkreta exempel.