👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och mönster

Skapad 2021-01-21 14:36 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Antal, sortering och mönster

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen visar ett intresse för antal och skapa mönster.

Utmaningen är att följa en instruktion att sortera "knappar" i olika kategorier och antal som tillexempel stapla knapparna i samma färg, varannan färg eller i ett annat valfritt mönster.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Få en förståelse för antal och mönster

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Med hjälp av "knapparna" ska barnen stapla dem i olika antal (ex 10, 6, 4). Vi pratar om antal och lägger knapparna i olika förutbestämda mönster som barnen ska följa.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________