Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News Article

Skapad 2021-01-21 14:58 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
News articles are everywhere. We read the news everyday. But can you answer who, where, when, what, how and why something has happened in a couple of sentences? When writing a news article you can forget about building suspense. The question is: can you take a fake news headline and write an article that will convince us that what you are writing is true?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska lära oss hur man skriver en nyhetsartikel. Nyhetsartikeln ska sedan redovisas i en PowToon presentation. 

 

Hur ska vi arbeta?

Jag kommer att gå igenom hur en nyhetsartikel är uppbyggd. Vi kommer att läsa en riktig artikel, diskutera innehållet och uppbyggnaden och svara på frågor i helklass. 

 

Vi kommer gå igenom hur Powtoon fungerar och eleverna kommer att läsa in artikeln i deras Powtoon och göra artikeln mer levande med hjälp av bildstöd och animeringar. 

 

Vad ska du lära dig?

  •  Att visa förståelse av det du läst/hört genom att besvara frågor muntligt eller skriftligt.
  •  
  • Att följa instruktioner och skriva en egen nyhetsartikel
  • Arbetsområdet avslutas med en Powtoon presentation där nyhetsartikeln spelas in av eleven och skapar ett tillhörande bildspel.  

 

 

Matriser

En
News Article

E
C
A
Struktur och innehåll
Texten har ett försök att följa instruktioner och göra styckeindelning
Texten är indelad i stycken och följer instruktioner
Korrekt styckeindelning och följer instruktioner
Alla delar i texten är kortfattat beskrivna
Texten beskriver vissa delar mer utförligt
Viktig information beskrivs mer utförligt
I någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skrivregler (punkt, stavning och grammatik)
Stor bokstav och punkter utsatta men ibland på fel ställe
Stor bokstav när det ska vara det, punkter ofta utsatta på rätt ställe
Punkt, komma, citattecken finns nästan alltid utsatta på rätt ställe
Vanliga ord är oftast rättstavade
Vanliga ord är rättstavade
Så gott som alla ord är rättstavade
Har koll på de grammatiska grunderna
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver oftast rätt
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver nästan alltid rätt
Språk (ordval, variation, flyt)
Enkelt och begripligt. Få ämnesspecifika ord och något sambandsord
Ganska tydligt med visst flyt. Flera ämnesspecifika ord och några olika sambandsord
Tydligt med flyt. Ämnesspecifika ord så ofta som möjligt och flera olika sambandsord
Meningar har ofta rätt ordföljd
Meningar varieras genom att de tex börjar på olika sätt, använder synonymer (relativt varierande)
Meningar har rätt ordföljd och är varierande
Texten är begriplig och ganska sammanhängande.
Texten är ganska lätt att förstå och har en oftast sammanhängande röd tråd.
Textens resonemang går att förstå utan problem och har en sammanhängande röd tråd.
Redovisningsform
Presentationen gör ett försök att följa artikeln med väsentliga bilder Få detaljer
Presentationen följer artikeln med väsentliga bilder som förenklar förståelsen. Fler detaljer används.
Presentationen följer artikeln med väsentliga och detaljrika bilder som förenklar förståelsen. Många detaljer används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: