👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2021-01-21 14:59 i Olandsskolan Östhammar
Vattnets kretslopp, vattnets olika former och hur övergångarna till de olika formerna går till. Vilka material flyter eller eller sjunker i vatten.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vattnets kretslopp, både naturens eget kretslopp och vattnets kretslopp genom avlopp och rening. Om vattnets olika former; flytande, fast och gas samt övergångarna till dessa. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra enklare experiment samt göra enkla dokumentationer. Vi kommer också att titta på film.

Innehåll

Mål att kunna

 • vattnets tre former; fast, flytande och gas
 • övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • visa förståelse för hur vattnets kretslopp ser ut

Centralt innehåll

Bedömning

Du ska få visa vad du lärt dig genom att:
- förklarar vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3