Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i närområdet

Skapad 2021-01-21 15:18 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig fakta om djur i vårt närområde och få skriva faktameningar/faktatexter.

Innehåll

v. 4-7

 

Mål: (du kommer att lära dig)

 • fakta om djurs olika egenskaper
 • sortera djur som finns i närområdet efter deras egenskaper (däggdjur, fåglar, kräldjur)
 • läsa och se filmer om djur
 • vad som kännetecknar en faktatext jämfört med berättande text
 • skriva faktameningar/faktatexter

 

Arbetssätt: (hur?)

 • Lyssna på fakta
 • Läsa faktatexter
 • Titta på filmer
 • arbete kring ämnesspecifika ord
 • Jämföra berättande texter med faktatexter och titta på kännetecken
 • Skriva en faktatext tillsammans
 • Planera en faktatext utifrån (utseende, ungar, bo, föda, övrigt)
 • Skriva faktameningar/faktatext själv

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Vi bedömer din förmåga att:

 • kunna namnge minst 5 djur som finns i vårt närområde och sortera dem efter deras egenskaper
 • känna igen en faktatext
 • skriva egna faktameningar/faktatext om ett djur som finns i närområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: