👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska Tema kärlek VT 21

Skapad 2021-01-21 15:21 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Kärlek, sex och relationer är något som berör ALLA människor! Det är spännande att läsa om den första kyssen och det är viktigt att fundera på vad sex är för just dig! Nu ska du få läsa, skriva och prata om kärlek och sex!

Innehåll

Böcker om sex & kärlek

Vi ska utforska kärleken i några spännande böcker där både kyssar, sex, kärlek till en vän, till livet och till familjen tas upp. Ni kommer att få göra 2-3 minuter långa muntliga framföranden där ni berättar om er bok i klassen. Vi kommer även att ha diskussioner i klassen om frågor som uppstår från de böcker ni läser.

En dikt säger mer än 1000 ord.....

Vi ska fördjupa oss i kärleksdikter. Vi ska läsa dikter från några av våra mest framstående diktare på denna jord, såsom Karin Boye, Shakespeare, Yates m fl. Ni ska även få skriva egna dikter på svenska och på engelska och måla bilder till som belyser dikten. Leve poesin!

Kärleksnoveller

Vi ska läsa ett antal kärleksnoveller högt för varandra och prata om vad som egentligen står mellan raderna. Sedan ska ni få skriva egna kärleksnoveller fritt ur hjärtat.

Kärleksdraman

Vi ska också få spela teater med kärlek i, under några lektioner kommer ni att delas in i grupper och par och träna in några av de mest kända kärleksdramerna i världen. Däribland Romeo & Julia, Guenivere & Lancelot, Kleopatra & Antonius, Bonnie & Clyde...

Listan kan göras lååångggg!

Kärleksfilm

Vi avslutar kärlekstemat med film och popcorn. Vi ska se den legendariska ”Blå Lagunen” för att få en naturlig bild av ung kärlek och utforskandet av sex i kombination. Efter filmen kommer vi att ha ”filmklubb” där vi diskuterar i mindre grupper de olika scener som vi tyckte var mer viktiga i filmen.

Bedömning

Vi bedömer dina producerade texter, ditt muntliga framförande och dina åsikter om filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6