Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Starta med programmering

Skapad 2021-01-21 15:22 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Programmering i Loops
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik
I Loops kommer du att få bygga på dina kunskaper om programmering. Du kommer att få ta del av programmeringens uppbyggnad, kodens språk, den analoga programmeringen, Artificiell intelligens och robotars funktion idag.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under kommande veckor att arbeta med programmering i Loops (starta med programmering). 

Konkreta mål:

Genom detta arbetsområde förväntas du
- utveckla en förståelse för vad programmering och kod är,
- delta i diskussioner,
- delta på lektionernas innehåll,
- lära dig viktiga begrepp som du även använder dig av i diskussioner mm (ex bugg, loop, algoritm, ASCII-tabell),
- förstå mönsters och upprepnings betydelse för programmering och 
- arbeta med programmering analogt. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- genomföra lektioner / uppgifter tillsammans med en klasskamrat i loops,
- lyssna och aktivt delta i diskussioner, 
- ta till dig information ifrån texter, filmer och diskussioner,
- besvara frågor utifrån det vi arbetar med och
- "koda". 

Undervisning:

Du kommer att arbeta i loops i helklass, gemensamt och eventuellt ibland själv. Vi kommer att läsa texter, se på filmer, besvara frågor och diskutera. I slutet av loopen kommer du att få prova på att "koda" själv. '

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: