Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative essay SA19D

Skapad 2021-01-21 15:40 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Expressing your opinions in a convincing way using formal language will influence the readers.

Innehåll

Argumentative Essay

5

Argumentative Essay

Introduction of assignment and looking through formal language, structure, words and guidelines. Find something to argue For

Argumentative Essay

Read up on your subject, save reliable sources

Argumentative Essay

Write introduction and list your arguments + a counter-argument

Argumentative Essay

Start writing the body

6

Argumentative Essay: Write body

Hand in  - ”Så långt du har kommit”+ your list of arguments

Argumentative Essay: Write body

Argumentative Essay:  write body

Argumentative Essay

Write conclusion

7

Argumentative Essay –

Decide your title, read through your text and look at language, logical organizers and evidence – Hand in

     

 

What? Why?

You are going to write a convincing text called Argumentative essay where your goal is to influence the reader.

How?

By presenting arguments supported with evidence.

 

Assessment

Your skills in using formal language, expressing yourself in writing, using sources as well as being convincing will be assessed. 

 

Uppgifter

 • Argumentative Essay

 • "Så långt du har kommit" of Argumentative Essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Argumentative essay SA19D

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur väl och effektivt du använder dina källor
Du kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Du kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet
Du kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Hur väl du uttrycker dig i skrift
I den här skriftliga uppsatsen kan du formulera ig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I den här skriftliga uppsatsen kan du formulera dig varierat, tydligt och strukturerat.
I den här skriftliga uppsatsen kan du formulera dig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Hur väl du övertygar och följer strukturen för uppgiften samt anpassar till mottagaren
Du kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan även formulera dig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur väl du kan bearbeta din text
Du bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Du bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Du bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: